Volgens sommigen is het een goed idee om je kind vanaf een bepaalde leeftijd een glas alcohol aan te bieden. Zo 'leert hij of zij ermee omgaan', denkt men dan. Maar die redenering klopt niet...

Bied je kind zelf geen alcohol aan, zeker niet onder de 18 jaar. Er zijn situaties genoeg waarin ze alcohol aangeboden krijgen of ermee geconfronteerd worden.

Wees consequent. Geef je kind ook geen alcohol op verjaardagen, familiefeesten of met Nieuwjaar. Zorg ervoor dat een glaasje alcohol geen beloning wordt.

Tijden zijn veranderd

Je denkt misschien dat je je kind kan laten doen wat jij vroeger ook deed. Jij bent immers goed terecht gekomen. Op het vlak van alcohol en drugs is deze houding niet correct. De wetenschap is geƫvolueerd en er zijn meer inzichten over wat de risico's zijn van alcohol en drugs (bijvoorbeeld op de hersenen). Die nieuwe inzichten bepalen hoe vandaag in de opvoeding wordt omgegaan met alcohol en andere drugs.

Daarbij heeft iedereen zijn persoonlijke kwetsbaarheden. Het kan zijn dat je kind gevoeliger is dan jij voor de risico's van alcohol of drugs.

Ondanks al je inspanningen om duidelijke grenzen te stellen, kan het toch zijn dat je kind begint te experimenteren met alcohol of drugs. Hoe ga je daarmee om?

Alcohol, begin niet te vroeg

-16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank

Gezondheidsargumenten pleiten alvast om er niet te vroeg mee te beginnen. En ook de wetgeving is duidelijk: geen alcohol onder de 16 jaar, geen sterkedrank onder de 18 jaar. Meer weten?