• Gebruik geen cannabis onder de achttien jaar. Je hersenen zijn nog in ontwikkeling waardoor je gevoeliger bent dan volwassenen voor de effecten en risico's van cannabis. Onderzoek toont aan dat er bij jongeren die regelmatig blowen blijvende veranderingen in de hersenen zijn.
  • Blowen voor je achttiende verhoogt de kans op een cannabisverslaving. Hoe vaker je gebruikt, hoe groter die kans wordt.
  • Cannabis is illegaal. Word je betrapt onder de achttien, dan zal de politie een proces verbaal opstellen en dit ook aan je ouders bezorgen. Je riskeert allerlei straffen.
  • Rij niet mee met iemand die heeft geblowd.
  • Diep inhaleren of de rook lang vasthouden zorgt niet voor meer effect. Je neemt enkel meer kankerverwekkende stoffen op in je longen.
  • Cannabis combineren met alcohol, andere illegale drugs of medicijnen zorgt altijd voor bijkomende risico’s en soms vervelende effecten (zoals duizeligheid, braken, angst,…).
  • Verwerk cannabis niet in eten of drinken. De effecten laten langer op zich wachten (tot twee uur), waardoor je de neiging hebt om extra te gebruiken. Het is ook moeilijker te doseren. Voor je het weet, heb je te veel binnen en dan kan je niet meer terug.
  • Voel je je tijdens of na het blowen soms angstig, depressief of achterdochtig? Dan ben je gevoeliger voor het krijgen van flashbacks (het onverwacht herbeleven van die negatieve gevoelens, zelfs op momenten dat je nuchter bent). Wees extra voorzichtig of gebruik liefst geen cannabis meer.
  • Heb je psychische problemen? Gebruik dan geen cannabis. Je loopt meer risico op een cannabispsychose. Bij mensen die aanleg hebben voor psychotische stoornissen kan cannabis die aanleg sneller aan de oppervlakte brengen. Cannabis kan een bestaande psychotische stoornis ook verergeren.
  • Heb je long- of hartproblemen? Gebruik dan geen cannabis. Cannabis roken is schadelijk voor de longen. Cannabis doet ook je bloeddruk dalen en zorgt voor een snellere hartslag.